චයිනා කූල්ගුයි ජිම් ටැංකිය සමග හුඩි නිෂ්පාදනය සහ කර්මාන්ත ශාලාව |ඉසපරල්ස්

Coolguy ජිම් ටැංකිය hoodie සමග

කෙටි විස්තරය:

විලාසය: Coolguy ජිම් ටැංකිය hoodie සමග
ආකෘතිය: MTT13
වර්ණය: අපගේ වර්ණ ලැයිස්තුව හෝ අභිරුචි වර්ණ
බර: 160g-200g
රෙදි: 100% කපු; 100% පොලියෙස්ටර්; 90% කපු, 10% පොලියෙස්ටර්; 50% කපු, 50% පොලියෙස්ටර්; 95% කපු, 5% ස්පැන්ඩ